Thông số kích thước vòng bi bạc đạn cầu thông dụng

Thông số kỹ thuật bạc đạn thông dụng trên thị trường

thông số kỹ thuật bạc đạn

Vòng bi bạc đạn SKF chính hãng

Mã ký hiệu
vòng bi - bạc đạn

Đường kính trong
(mm)

Đường kính ngoài
(mm)

Độ dày
(mm)

6000 10 26 8
6001 12 28 8
6002 15 32 9
6003 17 35 10
6004 20 42 12
6005 25 47 12
6006 30 55 13
6007 35 62 14
6008 40 68 15
6009 45 75 16
6010 50 80 16
6011 55 90 18
6012 60 95 18
6013 65 100 18
6014 70 110 20
6015 75 115 20
6016 80 125 22
6017 85 130 22
6018 90 140 24
6019 95 145 24
6020 100 150 24
6021 105 160 26
6022 110 170 28
6024 120 180 28
6026 130 200 33
6028 140 210 33
6030 150 220 35
6200 10 30 9
6201 12 32 10
6202 15 35 11
6203 17 40 12
6204 20 47 14
6205 25 52 15
6206 30 62 16
6207 35 72 17
6208 40 80 18
6209 45 85 19
6209 45 85 19
6210 50 90 20
6211 55 100 21
6212 60 110 22
6213 65 120 23
6214 70 125 24
6215 75 130 25
6216 80 140 26
6217 85 150 28
6218 90 160 30
6219 95 170 32
6220 10 180 34
6300 10 35 11
6301 12 37 12
6302 15 42 13
6303 17 47 14
6304 20 52 15
6305 25 62 17
6306 30 72 19
6307 25 80 21
6308 40 90 23
6309 45 100 25
6310 50 110 27
6311 55 120 29
6312 60 130 31
6313 65 140 33
6314 70 150 35
6315 75 160 37
6316 80 170 39
6317 85 180 41
6318 90 190 43
6319 95 200 45
6320 100 210 47

 


Tìm và tra cứu thông số bạc đạn khác tại Timvongbi.com

Như vậy qua bài viết trên Timvongbi.com đã liệt kê thông số bạc đạn vòng bi cầu thông dụng cho bạn. Nếu bạn cần tìm thông số bạc đạn chuyên sâu hơn có thể sử dụng chức năng tìm kiếm ngoài trang chủ của Timvongbi.com

 

Cách đo thông số vòng bi bạc đạn bằng thước kẹp

Hướng dẫn sử dụng thước kẹp để đo thông số vòng bi bạc đạn bị hư hỏng cần thay thế và tra...