Thông số vòng bi bạc đạn SKF

Vòng bi SKF là một trong những sản phẩm vòng bi phổ biến và được sử dụng rộng rãi trên thế giới. Kích thước vòng bi SKF có nhiều loại kích thước khác nhau, từ nhỏ đến lớn, để phù hợp với nhiều ứng dụng khác nhau. Các thông số cơ bản của vòng bi SKF bao gồm:

  • Đường kính trong (d)
  • Đường kính ngoài (D)
  • Độ dày (B)

 

Bảng tra cứu thông số vòng bi bạc đạn SKF

Mã vòng bi SKF

Đường kính trong

(d) mm

Đường kính ngoài

(D) mm

Độ dày

(B) mm

SKF 6000

10

26

8

SKF 6001

12

28

8

SKF 6002

15

32

9

SKF 6003

17

35

10

SKF 6004

20

42

12

SKF 6005

25

47

12

SKF 6006

30

55

13

SKF 6007

35

62

14

SKF 6008

40

68

15

SKF 6009

45

75

16

SKF 6010

50

80

16

SKF 6011

55

90

18

SKF 6012

60

95

18

SKF 6013

65

100

18

SKF 6014

70

110

20

SKF 6015

75

115

20

SKF 6016

80

125

22

SKF 6017

85

130

22

SKF 6018

90

140

24

SKF 6019

95

145

24

SKF 6020

100

150

24

SKF 6021

105

160

26

SKF 6022

110

170

28

SKF 6024

120

180

28

SKF 6026

130

200

33

SKF 6028

140

210

33

SKF 6030

150

220

35

SKF 6200

10

30

9

SKF 6201

12

32

10

SKF 6202

15

35

11

SKF 6203

17

40

12

SKF 6204

20

47

14

SKF 6205

25

52

15

SKF 6206

30

62

16

SKF 6207

35

72

17

SKF 6208

40

80

18

SKF 6209

45

85

19

SKF 6209

45

85

19

SKF 6210

50

90

20

SKF 6211

55

100

21

SKF 6212

60

110

22

SKF 6213

65

120

23

SKF 6214

70

125

24

SKF 6215

75

130

25

SKF 6216

80

140

26

SKF 6217

85

150

28

SKF 6218

90

160

30

SKF 6219

95

170

32

SKF 6220

10

180

34

SKF 6300

10

35

11

SKF 6301

12

37

12

SKF 6302

15

42

13

SKF 6303

17

47

14

SKF 6304

20

52

15

SKF 6305

25

62

17

SKF 6306

30

72

19

SKF 6307

25

80

21

SKF 6308

40

90

23

SKF 6309

45

100

25

SKF 6310

50

110

27

SKF 6311

55

120

29

SKF 6312

60

130

31

SKF 6313

65

140

33

SKF 6314

70

150

35

SKF 6315

75

160

37

SKF 6316

80

170

39

SKF 6317

85

180

41

SKF 6318

90

190

43

SKF 6319

95

200

45

SKF 6320

100

210

47

Cách đo thông số vòng bi bạc đạn bằng thước kẹp

Hướng dẫn sử dụng thước kẹp để đo thông số vòng bi bạc đạn bị hư hỏng cần thay thế và tra...