Ý nghĩa của vòng bi là gì? Trắc nghiệm lực ma sát !!!

Trắc nghiệm Vật lí 8 Bài 6: Lực ma sát !!!

Ý nghĩa của vòng bi là gì?

Đáp án A.

  • Ý nghĩa của vòng bi là thay ma sát nghỉ bằng ma sát trượt

Đáp án B.

  • Ý nghĩa của vòng bi là thay ma sát trượt bằng ma sát lăn

Đáp án C.

  • Ý nghĩa của vòng bi là thay ma sát lăn bằng ma sát trượt

Đáp án D.

  • Ý nghĩa của vòng bi là thay ma sát nghỉ bằng ma sát lăn

 


Ý nghĩa của vòng bi là gì?

Kết quả chính xác là đáp án C

Ý nghĩa của vòng bi là thay ma sát trượt bằng ma sát lăn

 

Cấu tạo của Vòng bi - Bạc Đạn, cơ bản gồm các chi tiết sau

 

Các thành phần cấu tạo của vòng bi

Các chi tiết cấu tạo cơ bản của vòng bi

 

 

Vòng bi  - Bạc đạn - Ổ bi - Ổ Lăn - Ổ Đỡ...Thuật ngữ tên gọi

(Bearings)Trong thuật ngữ về vòng bi thì có rất nhiều cách gọi khác nhau, (Tùy vào vị trí địa lý, ngành nghề, chuyên ngành...) Nhưng từ để sử dụng chung nhất có lẽ là "vòng bi". Các thuật ngữ tương đương của Vòng bi có thể sử dụng những từ như Bạc Đạn, Ổ bi, Ổ Lăn, Ổ Đỡ...vv. Nó đếu nhắc đến 1 sản phẩm gọi chung là Vòng bi. Những từ ngữ này chỉ đích danh chủng loại của Vòng bi chứ không bao hàm tính chung chung là Vòng Bi. Bởi trong thuật ngữ Vòng bi nó còn được phân ra nhiều chủng loại với tên gọi khác nhau mà chúng ta sẽ cùng tìm hiểu phía dưới bài viết này để hiểu cặn kẽ.